DIDJERIDOO.PL

Stowarzyszenie DIDJERIDOO.Pl
Jest grupą pasjonatów didjeridoo - najstarszego dętego instrumentu na wiecie. 
Zrzesza w swym gronie artystów, twórców instrumentów i jego pasjonatów z całej Polski
Kulminacją corocznych działań jest Festiwal Didgeridoo "Dźwięki z Korzenia" 

                                                            *     *      *

DIDJERIDOO.PL association is a group of passionate about didjeridoo people. Didjeridoo being the oldest wind instrument in the world. It unites artists, builders and everyone who is interested in didjeridoo. The culmination of yearly activities is the festival Sounds from the Root happening from 2015 in Kazimierz Dolny in Klubojadalnia Przystanek Korzeniowa.


                                                                *     *      *


Celem Stowarzyszenia jest:
- Tworzenie, przybliżanie, wspieranie i rozpowszechnianie kultury didgeridoo w Polsce w zakresie każdej ze sztuk w jakiej się ona przejawia w szczególności:
Rozwijanie kontaktów i współpracy w Polsce i na świecie. 
Wspieranie i integracja twórców: profesjonalistów i amatorów.
- Promocja i wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej zarówno na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym jak i międzynarodowym. 
- Działania w zakresie muzyki, sztuk  plastycznych, filmu, wystawiennictwa, działań kuratorskich, teatralnych, ,performatywnych oraz edukacyjno-warsztatowych 
- Czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości z zakresu muzyki, pisarstwa, plastyki, i innych dyscyplin oraz podejmowanie własnych inicjatyw wydawniczych w formie płyt cd, dvd, lp, sp oraz innych nośników danych, książek, czasopism i druków ulotnych 
- Ochrona powierzonych stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim. 
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
- Rozpowszechnianie kultury, sztuki, historii i tradycji rdzennych kultur świata  
- Koordynowanie przedsięwzięć służących lepszemu wzajemnemu poznaniu się i wymiany doświadczeń społeczeństwa polskiego i przedstawicieli innych kultur w imię starań dla stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa szanującego prawa człowieka.
- Tworzenie platformy do dialogu, integracji i wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych, naukowych, lekarskich, religijnych, filozoficznych
- Edukacja kulturalna społeczeństwa ... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz